นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 IBSH /  Full - Time  /  Bangkok 

ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยนำเสนอเทรนด์สินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ที่ทันต่อตลาดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและฝ่ายผลิต

•    มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัมนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างน้อย  1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง,เคมี,ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
•    มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหาได้ดี ชอบการทำงานในห้องแล็บ
•    มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

 

 

Join The Winning Team
____
Drag and drop files here or Browse
กรุณาตั้งชื่อไฟล์แนบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / รองรับไฟล์ doc,docx,pdf,jpg ขนาดไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น


Please publish modules in offcanvas position.