นักวิจัยทางคลินิก (Skin Evaluation)

 IBSH /  Full - Time  /  Bangkok 


ประสาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือออกแบบการทดสอบการระคายเคืองและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการทดสอบ และดำเนินการทดสอบให้เป็นไปตามแผน

ควบคุม ดูแลอาสาสมัครให้สามารถดำเนินการตามงานทดสอบได้ ค้นคว้าและพัฒนาวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและวิธีทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัยหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และดูแลเครื่องมือการทดสอบให้พร้อมใช้งานเสมอ


•    มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สภาพผิว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร
•    มีภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์ ออกแบบการทดสอบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
•    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สถิติได้เป็นอย่างดี

 

 

Join The Winning Team
____
Drag and drop files here or Browse
กรุณาตั้งชื่อไฟล์แนบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / รองรับไฟล์ doc,docx,pdf,jpg ขนาดไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น


Please publish modules in offcanvas position.