เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Application research)

 IBSH /  Full - Time  /  Bangkok 


ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Skincare, Hair care และ Make up พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 นำเสนอเทรนด์สินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ที่ทันต่อตลาดและความต้องการของลูกค้า จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


•    มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลากหลายรูปแบบหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี, ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีทางชีวภาพ
•    มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหาได้ดี ชอบการทำงานในห้องแลป
•    มีทักษะในการวางแผนการทดลอง (Experimental Design)
•    มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน

 

 

Join The Winning Team
____
Drag and drop files here or Browse
กรุณาตั้งชื่อไฟล์แนบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / รองรับไฟล์ doc,docx,pdf,jpg ขนาดไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น


Please publish modules in offcanvas position.